Hurtig og effektiv lokalisering af problemer

Jeg foretager TV-inspektion af kloakledninger, regnvandsledninger, faldstammer og brønde.

Med en TV-inspektion kan vi hurtigt og effektivt lokalisere trærødder, grenrør, rørbrud, rottehuller, defekte samlinger osv.

Elektronisk sporingsudstyr og dokumentation

Med elektronisk sporingsudstyr kan jeg lokalisere rottehuller, skjulte brønde samt ledningsretning.

Hele forløbet bliver lagret i computeren, så der kan fremvises en udførlig rapport af arbejdsopgaven.

Dokumentationen afleveres på en DVD eller CD-rom.