Nyanlæg og tilsyn

Vi tilbyder planlægning, projektering og tilsyn af nye afledningssystemer til både private og erhvervslivet.

Som specialist i ledningssystemer har vi altid fokus på funktionalitet, adgangsforhold og lave vedligeholdelsesomkost-ninger til kloaksystemet.

Derved sikres tilstrækkelig kapacitet på kloaksystemet, så kan undgår driftsforstyrrelser.

En lav hydraulisk ledeevne af kloaksystemet kan for eksempel give udsivning og eventuelt skabe miljømæssige problemer.

Få den bedste kloakløsning

For at indfri vores kunders forventninger om anlægsøkonomi og teknik, er vi i tæt dialog med vores samarbejdspartnere for at skabe de bedste kloakløsninger.

Kontakt derfor Flindt Kloakservice, hvis du har brug for en dygtig autoriseret kloakmester med erfaring inden for nyanlæg.

For at sikre korrekt anlæg af afløb og kloak, udfyldes en kvalitetssikringsmappe med billeddokumentation, som gør renovation af kloaksystemer billigere og hurtigere.