Vedligeholdelse af kloak

Vi tilbyder en omfattende og effektiv kloakrenovering.

Som alt andet i dit hus skal afløbsinstallationer, kloakledninger og brønde jævnligt efterses.

Manglende vedligeholdelse kan resultere i lugtgener, forstoppelse, fugtskader og i værste fald i oversvømmelse.

Fast serviceaftale

Med en abonnementsaftale hos Flindt Kloakservice får du løbende service og vedligeholdelse til en konkurrencedygtig pris.

En aftale om kloakrenovering er den bedste måde at forebygge skader.

Skulle der alligevel opstå problemer, rykker vi hurtigt ud for at afhjælpe skaderne.

Kontakt os for et tilbud om fast service.